Ben Kimim?

2003 Yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı’ndan mezun olduktan sonra, 2004-2009 Yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı’nda ihtisasımı, 2009-2013 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı’nda üst ihtisasımı yaptım. 2013-2015 yılları arasında Gaziantep Çocuk Hastanesi’nde mecburi hizmet görevim dahilinde Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı olarak görev yaptım.

2015-2017 yılları arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde Yardımcı Doçentlik ünvanı ile Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Başkanı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi olarak görev yaptım. Mart 2017’de Çocuk Hematoloji Onkolojisi alanında Doçent ünvanı aldım.
Eylül 2017’den itibaren Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk Hematoloji Onkoloji Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktayım.
Öncelikli ilgi alanlarım kanamaya yatkınlık yapan hastalıklar (hemofili, immün trombositopeni, trombosit hastalıkları, von Willebrand hastalığı), kansızlıklar, nötropeni (beyaz küre düşüklüğü) ve lösemilerdir.

Çocuk kan ve kanser hastalıklarına ek olarak, sağlam çocuk izlemi, çocuk sağlığı ve hastalıkları izlemi de yapmaktayım. Çocuk hastalıklarının çocuklara onların diliyle anlatılmasını hedefleyen bir kitap seti projemin ilk kitabını hayata geçirdim, yine benzer konuda bir kukla TV programı projesi konusunda çalışmalarım sürmektedir.
Çocukları çok seviyorum ve onlara yönelik tedavilerin eğlenceli bir hale getirilmesi, tedavinin sosyalleştirilmesi ve oyunlaştırılması konusunda çaba sarfetmek benim için önemli. Meslek hayatım boyunca kötü durumda olduğunu gördüğüm onca çocuğun bir anda ve yeterli emekle iyileştiğini gördükten sonra hayattaki mottom şudur:

"Çiçeklerden ve çocuklardan asla ümidini kesme."
Doçent Doktor Fatma Burcu Belen APAK
Çocuk Hematoloğu